Notarialne poświadczenie podpisu Wrocław
Pisma urzędowe czy sądowe składane przez przedsiębiorców lub osoby fizyczne, muszą posiadać specjalistyczną sygnaturę, którą może im nadać tylko osoba uprawniona do tego w świetle właściwej ustawy. Kancelaria Notarialna Przemysława Bakalska - Sochaj we Wrocławiu, to miejsce w którym dokonamy między innymi potwierdzenia zgodności z oryginałem dla różnego rodzaju dokumentacji, sporządzimy notarialne poświadczenie podpisu. Przyjmujemy klientów we Wrocławiu w sprawach majątkowych, małżeńskich czy też związanych z codzienną działalnością ich przedsiębiorstw.