Usługi prawne

Radca prawny Bydgoszcz
Kancelaria zapewnia pomoc zarówno osobom prywatnym jak i przedsiębiorcom, w przypadku spraw związanych z prawem pracy, cywilnym, rodzinnym i opiekuńczym, gospodarczym i handlowym, administracyjnym, a także upadłościowym i naprawczym, zachowując przy tym zasady etyki zawodowej. Radca prawny świadczy pomoc również w kwestii polubownych, sądowych oraz egzekucyjnych spraw windykacyjnych,za pośrednictwem doraźnej oraz długoterminowej współpracy z klientami, zarówno na terenie Bydgoszczy, jak i Szubina.