dochodzenie odszkodowań
Niestety stłuczki i kolizje wciąż nie należą do rzadkości na naszych drogach. Wiążą się z nimi nie tylko straty czysto materialne - uszkodzenie pojazdu, ale również ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia. Dlatego należy reagować z całą stanowczością i domagać się zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Dochodzenie Odszkodowań razem z firmą DRB polega na zebraniu odpowiedniego materiału dowodowego, przygotowaniu pism procesowych oraz reprezentacji na rozprawie. Dane kontaktowe zostały zamieszczone na stronie internetowej.