Kompleksowe badania systemów informatycznych

Audyt bezpieczeństwa IT
Nasza firma oferuje profesjonalne i kompleksowe badania, które pozwalają na poprawę ochrony systemów informatycznych w Państwa firmie. Przeprowadzany audyt bezpieczeństwa IT ma za zadanie wyeksponować możliwe błędy w procesach zarządzania danymi. Po badaniach specjaliści sporządzą zalecenia, które mają polepszyć systemy ochrony informacji. Weryfikujemy kwestie takie jak np. legalność oprogramowania oraz zgodność procedur z normą ISO 27001. Sprawdzamy również wiedzę personelu dotyczącą ochrony danych.