Kary dla nauczycieli

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela
Kancelaria adwokacka świadczy usługi z zakresu prawa pracy. Zagadnieniem, jakim zajmuje się w ramach swoich działań, jest m.in. odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela. Kary dla nauczycieli reguluje dokument KN. Mówi ono o tym, czym jest uchybienie godności zawodu i obowiązkom, które można z kolei interpretować na różne sposoby. Klientom udzielamy także pomocy doradczej pedagogom, przeciwko którym wszczęto postępowanie. Wyjaśniamy wątpliwości związane z nowymi zmianami w ustawie, a także proponujemy pomoc obrońcy.