Diagnostyka chorób roznoszonych przez kleszcze

Leczenie boleriozy
Od wielu lat jesteśmy ostrzegani o tym, by jadąc do lasu należycie się ubrać. Nie musimy jednak nawet jechać do lasu, by paść ofiarą kleszczy. Na tę chorobę jesteśmy narażeni nawet spacerując po miejskim parku. Leczenie boreliozy może jednak być skuteczne, przede wszystkim wtedy, gdy zostanie szybko podjęte. Kluczowa jest zatem jak najszybsza diagnostyka. W naszym punkcie można skonsultować wszystkie występujące objawy, podjąć się odpowiednich badań i zabiegów oraz wysłuchać zaleceń i wskazówek dotyczących dalszego postępowania.