Pomoc prawna w zadłużeniu

Upadłość konsumencka radca prawny
Specjalizacją naszej kancelarii jest pomoc przedsiębiorcom oraz osobom prywatnym, nie prowadzącym działalności gospodarczej, w spłacie zadłużenia. Od kilkunastu lat nasz radca prawny zajmuje się między innymi sprawami, w których upadłość konsumencka jest jedyną drogą do wyjścia z długów. Konsekwencją prowadzonych spraw jest ustalenie planu spłaty zobowiązań, a w szczególnych sytuacjach - kiedy dłużnik nie jest w stanie zadośćuczynić wierzycielom w jakimkolwiek stopniu - całkowite umorzenie jego długów.