Szkolenia z prawa podatkowego
Jednym z przygotowywanych przez nas cykli spotkań są szkolenia z prawa podatkowego. Ukierunkowane są one na zapoznanie uczestników z podstawowymi dyrektywami prawnymi, które powinny dyscyplinować zarówno podział obowiązków, jak i inne kwestie związane z rozliczaniem podatków. Jednak nasi instruktorzy zwracają również uwagę na liczne kwestie sporne oraz niuanse, z którymi pracodawcom przychodzi się zmierzyć w biznesowej codzienności. Taka wiedza bez wątpienia pozwoli uniknąć wielu błędów i skupić się na prawidłowej organizacji.