Zarządzanie nieruchomościami

Administrowanie nieruchomościami
Osoby, które zawiadują licznymi budynkami mieszkalnymi, mogą nie mieć czasu na wypełnianie swoich obowiązków w sposób rzetelny i solidny. Wówczas najlepszym rozwiązaniem okaże się podpisanie umowy na administrowanie nieruchomościami. Działający w Krakowie i Katowicach zarządcy nieruchomości zastąpią Państwa w kontaktach z mieszkańcami, prowadząc regularne dyżury. Obejmą opieką stan techniczny oraz czystości - będą dogadywać warunki i nadzorować pracę ekip podwykonawczych również podczas przeprowadzania remontów.