Modelowanie 3D za pomocą lasera

skanowanie laserowe zabytków
Oprócz szerokiego zakresu usług geodezyjnych oferujemy także skanowanie laserowe zabytków. Jest to metoda, która znacząco przyspiesza i upraszcza tworzenie trójwymiarowych modeli komputerowych. Uzyskany model może być następnie wykorzystany do precyzyjnego określenia stopnia uszkodzenia budynku oraz tego, jakie zmiany konstrukcyjne zdążyły w nim zajść. Metoda ta znajduje zastosowanie nie tylko w architekturze i urbanistyce, lecz nawet w tak odległych dziedzinach jak kryminologia czy produkcja gier i filmów.