Korekta powiek i pomoc z zakresu okulistyki

Leczenie AMD Poznań
W naszym centrum okulistycznym w Poznaniu zajmujemy się świadczeniem pomocy dla osób z chorobami oczu. Wdrażamy między innymi leczenie AMD, a także operujemy laserowo wzrok. W ramach naszej działalności zajmujemy się także diagnostyką z zakresu onkologii. W ramach świadczonej pomocy używamy między innymi laseroterapii - mikropulsowej, zielonej, żółtej, MLT czy Nd: YAG. Ponadto zajmujemy się także korektą powiek dla osób, które mają problem z jej opadaniem, a tym samym ograniczeniem pola widzenia.