Organizacja zadań

arkusz do zarządzania projektem
Sporządzony za pomocą prostej szaty graficznej arkusz do zarządzania projektem (albo całym zespołem danego działu), zapewnia sprawny przepływ informacji między pracownikami i wpływa na wydajność firmy. Dzięki temu, że umożliwia szeroki dostęp do bazy danych, zatrudnione osoby mogą wykonywać swoje obowiązki bez przestojów w pracy. Przydatna jest także możliwość skonfigurowania aplikacji z innymi, np. kalendarzem, co pomaga rozplanować harmonogram pracy i umieścić niezbędne informacje w jednym miejscu.