Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Ocena zagrożenia wybuchem
Sporządzanie dokumentu zabezpieczenia przed powstaniem pożaru poprzedza ocena zagrożenia wybuchem. Kontroli poddawane są substancje palne, znajdujące się w zakładzie, pomieszczenia w budynku, szczególnie narażone na powstanie ognia, oraz prawdopodobne scenariusze emisji substancji i rozprzestrzeniania się ognia. Na koniec sporządzana jest graficzna dokumentacja klasyfikacyjna, podsumowująca działania oraz opisująca strefy, w których może rozpocząć się pożar. Wszystko to odbywa się w ramach wizji lokalnej w danym obiekcie.