Usługi prawne

doradztwo przy pozyskiwaniu finansowania
Nasza kancelaria świadczy usługi na każdym etapie inwestycji, w tym znajdowania źródeł środków na realizację transakcji. Oferujemy doradztwo w zakresie pozyskiwaniu finansowania akwizycyjnego, projektowego, mezzanine czy bankowego lub za pomocą emisji obligacji, a także od inwestorów prywatnych. Służymy wsparciem podczas ustanawiania zabezpieczeń i rekapitalizacji inwestycji z udziałem finansowania bankowego. Pomagamy również w razie przejęcia oraz spłaty funduszów bankowych w drodze subrogacji.