Sporządzanie aktów notarialnych

Sporządzanie aktów notarialnych
Notariusz jest urzędnikiem państwowym , który jako osoba zaufania publicznego podlega ustawowej ochronie. W obrębie jego czynności znajduje się sporządzanie aktów notarialnych oraz poświadczeń dziedziczenia, spisywanie protokołów z walnych zgromadzeń oraz wspólnot mieszkaniowych, przygotowywanie protestów weksli oraz czeków, opracowywanie odpisów, wypisów oraz wyciągów z dokumentów, przechowywanie pieniędzy, dokumentów oraz szereg innych czynności. Nasza kancelaria świadczy usługi w tym zakresie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej.