Czynności komornicze w Słubicach

Komornik
Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Cezary Grzelewski. Kancelaria komornicza wykonuje czynności egzekucyjne świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, takie jak eksmisja oraz wydanie ruchomości. Komornik przeprowadza egzekucje sądowe, będące zastosowaniem przez odpowiednie organy państwowe przewidzianych przez prawo bezpośrednich środków przymusu, które mają na celu wyegzekwowanie od dłużnika świadczenia należne wierzycielowi na podstawie tytułu wykonawczego. Ponadto, strona internetowa umieszcza informacje o zbliżających się aukcjach.